Cwestiynau Cyffredin

Cwestiynau Cyffredin

CWESTIYNAU GOFYNNWYD YN RHAN

1. Pa strwythur deunydd pacio y dylwn ei angen ar gyfer fy nghynnyrch?A pha oes silff y mae'n ei rhoi?

Ateb: Dim ond ymholi â ni am wybodaeth: pa fath o gynnwys ydyw;ei gyfrol;llenwi, sterileiddio ac amodau storio, yna byddwn yn cynnig yr ateb priodol ac economaidd i fodloni'ch cais am oes silff.

2. Beth yw deunydd wedi'i lamineiddio?

Ateb: Deunydd sy'n cynnwys sawl haen o wahanol ddeunydd sydd wedi'u huno i ffurfio un ddalen.Mae'r haen gydran yn gludyddion suing wedi'u bondio.Yr amcan o gyfuno gwahanol ddeunydd gyda'i gilydd yw creu deunydd newydd gyda chyfuniad o briodweddau nad ydynt ar gael o unrhyw ddeunydd sengl.

3. Beth yw ffilm “metelaidd”?

Ateb: Mae ffilm fetelaidd yn blastig sydd â chôt denau o fetel arno.Yn gyffredinol, defnyddir alwminiwm.Gelwir y ffordd fwyaf cyffredin o gynhyrchu ffilm wedi'i meteleiddio yn fetaleiddio gwactod.Cyflawnir metallsation trwy gynhesu gwifren alwminiwm nes ei fod yn llythrennol yn anweddu ac yn gorchuddio'r ffilm blastig.Y ffilmiau plastig a ddefnyddir yn gyffredin yw a PET.Mae gan y ffilm wedi'i orchuddio ag alwminiwm effaith arwyneb addurnol sgleiniog.Yn ogystal, mae ffilm wedi'i meteleiddio wedi ychwanegu priodweddau rhwystr ac mewn strwythur lamineiddio gall wella amddiffyniad nwy a lleithder yn sylweddol.

4. Pam mae angen Neilon yn fy mag?

Ateb: Er bod ei bris yn uchel, mae ffilm Neilon yn dda ar gyfer rhwystr ocsigen a chryfder effaith. Yn arbennig pan fydd angen llenwi'r bag drwodd neu wrthsefyll gollwng, mae angen.